Housing-Banner-Image

Treoirlínte do Lóistín Príobháideach ar Chíos

Tithíocht Phríobháideach Ar Cíos

 

Tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas tiomanta do chaighdeáin mhaireachtála na dtionóntaí i dtithíocht phríobháideach ar cíos i limistéar Chomhairle Contae Átha Cliath Theas a fheabhsú. Déantar é seo trí iniúchadh a dhéanamh ar mhaoin phríobháideach ar cíos.

Caighdeáin Íosta do Lóistín Phríobháideach ar Cíos

Tá liosta sa chuid seo d’Fhógraí Toirmisc a seirbheáladh faoi Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992 arna chur isteach ag Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

Fógraí Toirmisc