Coucnil Banner Image

Plean Móréigeandála

Plean Móréigeandála

Mar Phríomhghníomhaireacht Freagartha (PGF) tá clár bainistíochta móréigeandála leanúnach ag Comhairle Contae Átha Cliath.

Theas Mar chuid den chlár leanúnach seo agus de réir ‘Creat um Bhainistíocht Mhóréigeandala’ (2006), ullmhaíodh an Clár Móréigeandála seo d'fhonn an fhreagairt agus an téarnamh ó mhóréigeandálaí ó Chomhairle Contae Átha Cliath Theas a éascú agus le cinntiú go mbíonn socruithe na Comhairle comhordaithe leis na socruithe atá ag an dá Phríomhghníomhaireacht Freagartha ainmnithe eile, Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte agus An Garda Síochána.