Round-Tower-Centre-Banner-Image

Iompraíocht Fhrithshóisialta

Iompraíocht Fhrithshóisialta

Cad is ceart a dhéanamh má fhulaingíonn tú mar gheall ar Iompraíocht Fhrithshóisialta

Déan Teagmháil le: An Garda Síochána ag 999 nó le do stáisiún áitiúil

Má tá tú i do thionónta ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas déan teagmháil le: 

01-4149000 nó ríomhphost cccounter@sdublincoco.ie

Saorfón 1800 200 245 agus fág teachtaireacht le sonraí den iompraíocht fhrithshóisialta nó  Comhlánaigh Foirm Thuairisce Eachtra Fhrithshóisialta agus cuir ar aghaidh í chuig ár nIonad Cúram Custaiméirí i dTamhlacht/Oifigí na Cathrach Cluain Dolcáin, nó Téigh chuig  Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Átha Cliath Theas

Mura bhfuil tú i do thionónta ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas déan teagmháil le: le do Stáisiún Gardaí áitiúil

Déan teagmháil leis an mBord um Thionóntachtaí  Príobháideacha Cónaithe (BTCP):  public.prtb.ie

Bunaíodh an BTCP i mí Mheán Fómhair 2004 le córas náisiúnta clárúcháin tionóntachtaí a oibriú agus le haighnis idir tiarnaí talún agus tionóntaí a réiteach. Mar chuid dá shainordú, tugann an BTCP comhairle bheartais don Rialtas maidir leis an earnáil phríobháideach cíosa. Glacann seirbhís réiteach aighnis an BTCP áit na gcúirteanna maidir le formhór na n-aighneas idir tiarnaí talún agus tionóntaí