Round-Tower-Centre-Banner-Image

Ciste Bonneagair Pobail

Ciste Bonneagair Pobail

Ciste Bonneagair Pobail 2019

Aithníonn Comhairle Contae Átha Cliath Theas na hiarrachtaí a dhéanann an iliomad daoine agus eagraíochtaí pobail a oibríonn le chéile go leanúnach chun feabhsuithe a sheachadadh agus a chur i bhfeidhm ar bhealach inbhuanaithe ionchuimsitheach d'fhonn freastal ar riachtanais a bpobal áitiúil.

Ciste Bonneagar Pobail 2019 - Tionscadail Rathúla

Cuireadh an-spéis sa Chiste Bonneagair Pobail i 2019, agus fuarthas 44 iarratas. Bhí €350,000 ar fad ar fáil laistigh den Chiste Bonneagair Pobail.  Tá sonraí na dtionscadal rathúil le feiceáil thíos:

Ainm an Ghrúpa

Suim bronnta

Club CLG N. Iúd

€15,000

Ionad Paróiste Bhaile Phámar

€6,700

180ú Grúpa Gasóga Leamhcán Theas

€16,000

Club CLG na Sáirséalach Leamhcán

€15,800

Round Towers GAA Club/Cumann An Chloigthí CLG

€15,550

Club Sacair N. Proinsias

€50,000

Muintir Chrónáin

€25,000

Club Sacair an Chroí Rónaofa

€11,500

Club CLG Tomás Dáibhís

€10,000

Iontaobhas Forbartha an Chaisleáin Nua Lín

€8,700

Club Hacaí Fhánaithe Trí Charraig

€35,000

Gaelphobal Thamhlachta

€30,000

14ú Grúpa Gasóga Bhaile Ruáin

€9,650

Tionscadal Oideachais an tSeantí Teoranta

€13,300

Tionscadal Capaill Óige Fhothair Chardain

€20,000

Club CLG N. Marcais

€14,200

Cumann Cathaoireacha Rotha na hÉireann

€15,400

CLG Comhairle Pobail Ráth Cúil

€12,000

Aonad 246 Gasóga Éireann (Teach na Giúise)

€15,400

Youth Horizons

€5,800

73ú Gasóga Bhaile Átha Cliath

€5,000