Business Banner Image

Increased Cost of Business Grant

Increased Cost of Business Grant

Deontas i leith an Chostais Mhéadaithe Gnó

DEIS DHEIREANACH CHUN CLÁRÚ - Tá Costas Méadaithe Gnó (CMG) athoscailte le dáta deiridh den 29Bealtaine, 2024

  • Má tá riaráistí rátaí agat, téigh i dteagmháil le d’Údarás Áitiúil mar d’fhéadfá a bheith incháilithe don deontas
  • Mura bhfuil d’uimhir aitheantais nó d’uimhir UAP agat, déan teagmháil le rannóg na rátaí i d’Údarás Áitiúil
  • Tá gnólachtaí ceadaithe Miondíola agus Fáilteachais a fuair a n-íocaíocht tosaigh deontais cheana féin i dteideal na dara íocaíochta anois. Gheobhaidh clárúcháin nua sa Roinn Miondíola agus Fáilteachais a cháilíonn an chéad íocaíocht agus an dara híocaíocht freisin.

Forbhreathnú

Mar chuid de Bhuiséad 2024, cheadaigh an rialtas pacáiste €257 milliún don deontas Costas Méadaithe Gnó (CMG) mar bheart ríthábhachtach do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide. Déanfaidh údaráis áitiúla, arna maoiniú ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (RFTF), cur i bhfeidhm an deontais le haghaidh gnólachtaí cáilitheacha a bhainistiú.

Scríobh údaráis áitiúla chuig íocóirí rátaí le sonraí clárúcháin.

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais agus d’uimhir UAP agat, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le rannóg na rátaí i d’Údarás Áitiúil a luaithe is féidir

Incháilitheacht

Gheobhaidh gnólachtaí incháilithe íocaíocht deontais aonuaire mar ranníocaíocht i gcomhair na gcostas méadaithe atá ag gnólachtaí. Ní haon tarscaoileadh ó Rátaí Tráchtála atá i gceist agus ba cheart go leanfadh gnólachtaí orthu ag íoc a mbille Rátaí Tráchtála mar is iondúil.

Tá an deontas bunaithe ar luach an bhille Rátaí Tráchtála a fuair gnólacht incháilithe in 2023.

I gcás gnólachtaí cáilitheacha a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar lú ná €10,000 é, íocfar an deontas CMG ag ráta 50% de bhille Ráta Tráchtála an ghnólachta le haghaidh 2023.

I gcás gnólachtaí cáilitheacha a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar luach idir €10,000 agus €30,000, beidh luach €5,000 ag an deontas CMG.

Níl gnólachtaí a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar mó ná €30,000 é incháilithe chun deontas CMG a fháil.

Tá gnólachtaí sna hEarnálacha Miondíola agus Fáilteachais i dteideal na dara íocaíochta le haghaidh gnólachtaí ceadaithe agus íocaíocht dhúbailte le haghaidh clárúchán nua.

Clárúcháin

Is é an dáta deiridh ná an 29 Bealtaine 2024 anois, CLÁRAIGH ANOIS ar ICOB.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus clárúcháin tabhair cuairt ar icob.ie.