Coucnil Banner Image

Plean Forbartha Leabharlainne

PleaPlean Forbartha Leabharlanna Átha Cliath Theas 2023-2027

Seoladh Plean Forbartha Leabharlanna Átha Cliath Theas 2018-22

Tá lúcháir ar Leabharlanna Átha Cliath Theas 'Oscailte Duitse', ár bPlean Forbartha Leabharlanna 2018-2022 a chur i láthair.

Dar lena ráiteas misin tá sé d'aidhm ag Leabharlann Átha Cliath Theas “caighdeán na beatha i gContae Átha Cliath Theas a shaibhriú trí rochtain ar réimse leathan eolais, faisnéise, teicneolaíochta, cultúir agus oidhreachta a sholáthar ar bhealach fáilteach, cuimsitheach tacúil”. Is plean oibre é Plean Forbartha na leabharlanna le tacú leis an ráiteas misin seo agus le forbairt straitéiseach sheirbhís leabharlainne Átha Cliath Theas sna cúig bliana atá romhainn.