Round-Tower-Centre-Banner-Image

Traveller Culture Schools Project

Tionscadal Cultúr na dTaistealaithe sna Scoileanna

Tionscadal Cultúr na dTaistealaithe sna Scoileanna

Is í aidhm an tionscadail seo caidreamh dearfa a chothú idir Taistealaithe agus leanaí scoile agus scileanna agus muinín na dTaistealaithe áitiúla a fhorbairt ar mhaithe le comhráite faoi shlí bheatha agus cultúr na dTaistealaithe a éascú. Tá an tionscadal á mhaoiniú ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus seachadadh chuig os 7,000 leanaí i gContae Átha Cliath Theas é.

Más spéis le do scoil a bheith rannpháirteach sa chlár seo déan teagmháil leis an Aonad um Chuimsiú Sóisialta le breis sonraí a fháil ag 01 414 9270 nó ríomhphost: socialinclusionunit@sdublincoco.ie