Coucnil Banner Image

Coistí Polasaí Straitéiseacha

Coistí um Beartais Straitéiseacha

Is é is cuspóir do na coistí um beartais straitéiseacha beartais a fhoirmiú, a fhorbairt, faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh orthu mar a bhaineann siad le Comhairle Contae Átha Cliath Theas, agus comhairle a chur ar an gComhairle dá réir.

Is féidir teacht ar chruinnithe CBS atá le teacht agus ar mhiontuairiscí na gcruinnithe roimhe seo anseo nó trí bhunachar sonraí na gcruinnithe a chuardach.

Tá sé choiste polasaí straitéiseach ann mar a leanas:

CPS Ealaíon, Cultúir, Gaeilge, Oideachais agus Leabharlann

Comhaltaí Comhairle

Comhaltaí Earnála

CPS Forbairt Gheilleagrach, Tacaíocht Fiontraíochta agus Turasóireacht

Comhaltaí Comhairle

Comhaltaí Earnála

CPS Comhshaoil, Réimse Poiblí́ agus Athraithe Aeráide

Comhaltaí Comhairle

Comhaltaí Earnála

CPS Tithíochta

Comhaltaí Comhairle

Comhaltaí Earnála

CPS Sóisialta agus Pobail

Comhaltaí Comhairle

Comhaltaí Earnála

CPS Úsáid Talún, Iompair agus Pleanála

Comhaltaí Comhairle

Comhaltaí Earnála