Coucnil Banner Image

Coistí Limistéir Áitiúil

Coiste Ceantair

Tá ceithre Choiste Ceantair ann a dhéanann ionadaíocht ar son na gceantar a leanas:

Coiste Ceantair Chluain Dolcáin

Cathaoirleach

Coiste Ceantair Leamhcáin/Bhaile Phámair/Chnoc an Fhuaráin

Coiste Ceantair Ráth Fearnáin/Theach Mealóg/Theach na Giúise/Bhóthar na Bruíne

Coiste Ceantair Thamhlachta

Bíonn cruinniú ag gach coiste uair sa mhí. Bíonn na cruinnithe oscailte don phobal. Tá dátaí, cláir oibre agus miontuairiscí na gcruinnithe ar fáil anseo.