Round-Tower-Centre-Banner-Image

Migrant Integration Forum

Fóram um Chuimsiú Inimirceach

Fóram um Chuimsiú Inimirceach

 

Is fóram d’ionadaithe na bPobal Nua in Áth Cliath Theas é Fóram Cuimsiú Inimirceach Átha Cliath Theas le comhoibriú agus líonrú agus feidhmiú mar ghuth coitianta do na pobail ar mhaithe le cuimsiú sóisialta, imeascadh agus rannpháirtíocht sa chinnteoireacht a bhaint amach. Tagann an grúpa le chéile gach mí.

Más maith leat a bheith páirteach bí i dteagmháil.

Tá sonraí breise le fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cuimsiú Sóisialta ag 01 414 9270 nó ar ríomhphost: socialinclusionunit@sdublincoco.ie