Coucnil Banner Image

Buiséid agus Caiteachais

Buiséid agus Caiteachas

Gach bliain, forordaíonn an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil an tréimhse chun Cruinnithe Buiséid Reachtúla na nÚdarás Áitiúil a thionól. De ghnáth is ó dheireadh mhí na Samhna go lár mhí Eanáir dár gcionn tréimhse a bhíonn i gceist do Chomhairlí Contae. Ní mór an buiséad a ghlacadh laistigh de 21 lá ón gcéad chruinniú.

Leagann an Buiséad Bliantúil an caiteachas agus an t-ioncam buiséadaithe síos don bhliain atá le teacht. Aithnítear an méid is féidir le gach sealbhóir buiséid a chaitheamh agus chomh maith leis sin an méid ioncaim is gá a ghnóthú.

Is í an Roinn Comhshaoil, Tithíochta agus Rialtais Áitiúil a dheimhníonn méid an Deontais Rialtais Áitiúil. Deimhníonn na comhaltaí tofa ioncam na rátaí tríd an Ráta Bliantúil ar Luacháil a dheimhniú. Tá sonraí ár mBuiséad ar fáil anseo