Round-Tower-Centre-Banner-Image

Tionscnaimh

Scéim Aonocsaíd Carbóin 2019/2020

Scéim Aonocsaíd Carbóin 2019/2020

Comhairle Contae Átha Cliath Theas (CCÁCT) - Scéim Aonocsaíd Carbóin 2019/2020

Suiteáilte ag Comhpháirtíocht Chontae Átha Cliath Theas

Dáta dúnta - Dé hAoine 27 Márta 2020 ag 4pm - d'fhéadfaí an scéim a dhúnadh níos luaithe má shroichtear an cuóta

Thiomsaigh Comhairle Contae Átha Cliath Theas (CCÁCT) scéim nua in 2018 le haláraim Aonocsaíd Carbóin a sholáthar saor in aisce d'áitritheoirí i limistéar riaracháin CCÁCT a shásaíonn critéir áirithe.  Tá an scéim seo á reáchtáil againn arís in 2019/2020. 

Conas iarratas a dhéanamh:

Déan iarratas ar líne anseo

Nó is féidir leat iarratas a dhéanamh trí fhoirm iarratais a íoslódáil agus a chomhlánú.

Is féidir foirmeacha comhlánaithe a chur faoi bhráid ar aon cheann de na bealaí a leanas:

  • le ríomhphost chuig comdevof@sdublincoco.ie
  • sa phost chuig an Roinn Seirbhísí Pobail, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Halla an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 YNNS

B'éigean dúinn an scéim a dhúnadh go luath anuraidh mar gheall ar líon na n-iarratas. Ná bíodh díomá ort - déan d'iarratas go luath.

Maidir leis an scéim:

Tá an scéim seo dírithe go sonrach ar áitritheoirí Limistéar Riaracháin CCÁCT atá os cionn 55 bliana d'aois. Tá an scéim ar fáil chomh maith d’áitritheoirí faoi 55 má chónaíonn siad leo féin nó má mheastar iad a bheith soghonta le haghaidh cuspóirí na scéime.  Tá an scéim seo á reáchtáil arís ag CCÁCT in 2019/2020.

Ní mór d'iarratasóirí a bheith ina gcónaí i gcóiríocht phríobháideach i limistéar riaracháin CCÁCT. Níl an Scéim seo oscailte do dhaoine i gcóiríocht ar cíos (príobháideach nó sóisialta).  Suiteálfar an líon riachtanach aláram faoin scéim seo.

Is gás nimhneach gan dath é Aonocsaíd Carbóin (CO) atá ina chúis inseachanta coitianta báis do dhaoine ar fud an domhain.   Níl boladh, blas ná dath ag Aonocsaíd Carbóin. Mar gheall air sin tugtar an 'Marfóir Ciúin' air uaireanta.

Nuair a análaítear isteach é, coisceann sé an fhuil ó ocsaigin a ionsú.  Is féidir le haon bhreosla é a tháirgeadh nuair a dhóitear í - gual, móin, ola, gás, adhmad.

Tá líon teoranta aláram ar fáil.  Déanfar na haláraim seo a leithdháileadh ar bhonn gach duine ar a sheal. 

An próiseas iarratais agus dliteanas na Comhairle:

Ní mór duit uimhir theagmhála fóin a thabhairt agus do Éirchód a chomhlánú ar d'fhoirm iarratais.

Cuirfear liosta d'iarrthóirí rathúla faoi bhráid Chomhpháirtíocht Chontae Átha Cliath Theas.  Déanfar teagmháil leat le socruithe a dhéanamh leis an aláram a shuiteáil má mheastar go bhfuil d'iarratas oiriúnach.

Ní féidir le CCÁCT ná le Comhpháirtíocht Átha Cliath Theas glacadh le haon dliteanas mar gheall ar dhamáiste ar aon réadmhaoin le linn na suiteála. Cuirfear béim ar aon fhadhbanna leis an aláram ag am na suiteála.

Oibleagáidí Cosanta Sonraí Chomhairle Contae Átha Cliath Theas:    

Tá feidhm ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018 maidir le gach taifead atá á choinneáil ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas.  Ní mór duit ráiteas príobháideachais Chomhairle Contae Átha Cliath Theas a léamh don scéim seo sula gcuireann tú d'iarratas faoi bhráid ar líne.

Tréimhse ama garbh don scéim:

  • An scéim ar oscailt le haghaidh iarratas - 28 Samhain 2019
  • Scéim le dúnadh - Dé hAoine 27 Márta ag 4pm. D'fhéadfaí an scéim a dhúnadh go luath má shroichtear an cuóta.
  • Sonraí teagmhála tugtha do Chomhpháirtíocht Chontae Átha Cliath Theas - deireadh Eanáir 2020
  • Suiteáil le tosú - Feabhra 2020
  • Suiteáil le bheith críochnaithe - deireadh Mheithimh 2020

Forchoimeádann Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas an ceart an scéim seo a stopadh ag am ar bith.