Round-Tower-Centre-Banner-Image

Tionscnaimh

Gradaim do Dhianiarracht sa Phobal

Gradaim do Dhianiarracht sa Phobal

Aithníonn Comhairle Contae Átha Cliath Theas na hiarrachtaí a dhéanann an iliomad daoine agus eagraíochtaí pobail a oibríonn le chéile go leanúnach chun feabhsuithe a sheachadadh agus a chur i bhfeidhm ar bhealach inbhuanaithe ionchuimsitheach d'fhonn freastal ar riachtanais a bpobal áitiúil.

Tugann na Gradaim do Dhianiarracht sa Phobal aitheantas agus luach saothar don iarracht phobail seo agus don ghnóthachan i gContae Átha Cliath Theas.

Cuirtear fáilte roimh iarratais le haghaidh na nGradam do Dhianiarracht sa Phobal ón Luan 30 Meán Fómhair, 2019

Déan iarratas:

  • Ar líne anseo
  • Íoslódáil foirmeacha iarratais thíos faoin gcomhad/na comhaid Bhainteacha nó
  • Déan teagmháil le Seirbhísí Pobail ar 01-4149270 nó le ball den bhFoireann Forbartha Pobail ar 01-4149156

Is é an dáta deireanach le foirmeacha comhlánaithe iarratais a fháil do na Gradaim Dianiarrachta Pobail : Dé hAoine an 18 Deireadh Fómhair ag 4.00pmNá ghlacfar le hiarratais dhéanacha ná le hiarratais le ríomhphost.