Round-Tower-Centre-Banner-Image

Ionaid Phobail

Quarryvale Community Centre

Ionad Pobail Bhaile Pheire

Ionad Pobail Ilchuspóireach a chuireann réimse gníomhaíochtaí ar fáil don phobal áitiúil.

Liosta Seirbhísí: Pinsinéirí Gníomhacha, Biongó, Damhsa Líne, Karate, Babhlaí, Ealaíon agus Drámaíochta, Ilsiamsa, Badmantan, Beiriste, Club Físeán, cór, Tá baint ag Club Sacair Bhaile Mainéir agus Club CLG Roibeard Emmet leis an ionad chomh maith.

Seoladh: Baile Átha Cliath

Sonraí Teagmhála: Geraldine Jordan (Bainisteoir) Elaine Radford Fáiltiú 01 4515527 perrystownmanor@eircom.net

Ionad Pobail Ghleanntán an Choiréil

Cuireann áiseanna cruinnithe agus gníomhaíochtaí ar fáil don phobal. Tá grúpaí óige, clubanna sacair, grúpa damhsa gaelach, cúrsaí oiliúna srl ag úsáid na saoráidí Tá caife ar fáil sa cheantar go laethúil freisin.

Liosta Seirbhísí: NA

Seoladh: Baile Átha Cliath

Sonraí Teagmhála: David Graham (Bainisteoir) 01-623 3417 manager@quarryvaleclc.ie

Ar Oscailt: Luan go Déardaoin 9am go 10 pm Aoine 9 am - 6 pm Deireadh Seachtaine - ar iarratas