News-Banner-Image

Nuacht

Launch of Seachtain na Gaeilge Atha Cliath Theas 2021

23 Feb 21

Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas Seolta 2021

Is breá le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus le Leabharlanna Átha Cliath Theas i gcomhpháirt le hÁras Chrónáin Seachtain na Gaeilge ar líne Átha Cliath Theas (SnaGÁCT) a chur in bhur láthair. Is cúis mhórtais do Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath chun tacú le Seachtain na Gaeilge chomh maith le tionscnaimh Ghaeilge Le Chéile ina dtugtar spreagadh do dhaoine a labhraíonn an Ghaeilge ina ngnáthshaol laethúil. Baineann trí chéim shimplí leis sin: Gaeilge a úsáid, Gach Lá, Gach Áit, le Gach Duine – Use Irish Everyday, everywhere with everybody.

 

Táthar ag súil go gcloisfear an Ghaeilge labhartha níos minice inár bpobail, is féidir linn tosú trí leas a bhaint as frásaí simplí ar bhonn laethúil cosúil le “Go raibh maith agat” nó “Slán”.

 

Seoladh féile ar líne SnaGÁCT an 15 Feabhra le Méara Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, An Cmlr. Ed O’ Brien. Reáchtálfar an clár idir 1-17 Márta. Feicfear imeachtaí do chách sa chlár plódaithe ar líne i mbliana lena n-áireofar ceolchoirm speisialta ar líne le Kíla, i gcomhar le hÁras Chrónáin agus le Féile Fhíorúil Lá Fhéile Pádraig, Ciorcal Comhrá, Grúpaí Comhrá, Ranganna Gaeilge, ceardlanna, seisiúin cheoil thraidisiúnta, agus go leor imeachtaí siamsúla eile nach iad, beidh Gach ceann ar Líne agus beidh Gach ceann SAOR IN AISCE.

Agus tagairt á déanamh don chlár imeachtaí i mbliana dúirt An Méara O’Brien “thabharfainn spreagadh do gach uile dhuine a bheith páirteach i Seachtain na Gaeilge mí an Mhárta bheag seo, agus leas a bhaint as an linn sin chun freastal ar an oiread

imeachtaí ar líne agus is féidir leo. Ná déan dearmad leas a bhaint as do chúpla focal le linn glaonna ar líne chun tacaíocht a thabhairt d’úsáid na Gaeilge inár ngnáthshaol laethúil!”

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus leis an mbileog a íoslódáil tabhair cuairt ar Bileog SnaG2021

nó ar www.athcliaththeas.ie.

Íomhá– Bernard Dunne, Méara Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, an Cmlr. Ed O’ Brien agus Brían O’ Gaibhín, Áras Chrónáin

Launch of Seachtain na Gaeilge Atha Cliath Theas Online 2021

South Dublin County Council and South Dublin Libraries in partnership with Áras Chrónáin are delighted to bring you this year’s Online Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas (SnaGÁCT). South Dublin County Council is proud to support Seachtain na Gaeilge as well as the Gaeilge Le Chéile initiative which encourages people to use spoken Irish in their everyday lives. This involves just three simple steps: Gaeilge a úsáid, Gach Lá, Gach Áit, le Gach Duine – Use Irish Everyday, everywhere with everybody.

 

It is hoped that spoken Irish will be heard more often in our communities, we can start by using simple phrases on a daily basis such as “Go raibh maith agat” or “Slán”.

 

SnaGÁCT online festival was launched officially on 15 February by Mayor of South Dublin County Council, Cllr Ed O’ Brien. The programme will run from 1– 17 March. This year’s packed online calendar has events for everyone including a special Online concert by Kila, in conjunction with Áras Chrónáin and St. Patrick’s Day Virtual Festival, Ciorcal Comhrá, Conversation Groups, Irish Language Classes , workshops, traditional music sessions, and many other entertaining events, All  are Online / Ar Líne  and All are Free / SAOR.

In referring to this year’s programme of events Mayor O’ Brien said “I would encourage everyone to get involved in Seachtain na Gaeilge this March and use this time to attend as many

online events as they can. Don’t forget to use your cúpla focail during online calls to support the use of Irish in our daily lives!”

 

For further information and to download the brochure visit SnaG2021 Brochure

or www.athcliaththeas.ie.

Image– Bernard Dunne, Mayor of South Dublin County Council, Cllr Ed O’ Brien and Brían O’ Gaibhín, Áras Chrónáin

 

Next Item

< Back