Coucnil Banner Image

Comhairleoirí

An Clr. Teresa Costello

Sonraí Pearsanta

An Clr. Teresa Costello

Toghcheantar:
Tamhlacht Láir

Páirtí:
Fianna Fáil

Seoladh:
f/ch CCÁCT, Oifigí na Cathrach, Halla an Chontae, Tamhlacht Baile Átha Cliath 24

Ríomhphost:
tcostello@cllrs.sdublincoco.ie

Fón:
083 1303292