South Dublin County Council

An Teanga Gaeilge

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas - An Tríú Scéim Teanga 2016 - 2019

Aithníonn Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas cearta mhuintir an phobail, a ngnó dhéanamh tríd an teanga is fearr leo féin, agus go bhfreastalófar orthu agus iad ag déileáil linn, cibé acu trí Bhéarla nó trí Ghaeilge. De bhun Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá custaiméirí i dteideal seirbhísí áirithe trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear freagraí Gaeilge ar chomhfhreagras agus fáil ar fhoilseacháin thábhachtacha, m. sh. an Tuarascáil Bhliantúil. Is é príomhchuspóir na Scéime Teanga seo caighdeáin níos airde seirbhíse poiblí a chur ar fáil trí Ghaeilge ós í an teanga náisiúnta agus príomhtheanga oifigiúil na tíre. Tá an scéim seo dearbhaithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, agus í tosaithe ar an 17ú Deireadh Fómhair 2016, agus beidh an scéim i bhfeidhm i gcomhair thréimhse 3 bliana. Má tá aon cheisteanna nó moltaí agat, iarraimid ort ríomhphost a chur chuig gaeilge@sdublincoco.ie

Related Documents

CCÁCT Triú Scéim Teanga
Document type: Publications - pdf
Dualgais faoin Acht agus faoin Scéim
Document type: Publications - pdf
Scéim na Gaeilge 2006-2009
Document type: Publications - pdf