South Dublin County Council

Treoracha

Treoracha chuig ár n-oifig i dTamhlacht

 Map showing directions to SDCC's Tallaght Offices

Treoracha chuig ár n-oifig i gCluain Dolcáin

Map showing directions to SDCC's Clondalkin Offices

 

 

Treoracha chuig Ceannoifig Chomhairle Contae Átha Cliath Theas

Sa charr ón M50

Téigh ó dheas ar an M50 agus fág é ag timpeallán Thamhlachta. Lean na comharthaí le haghaidh ‘Tamhlacht’. Tá tú anois ag taisteal ar an N81. Lean ar aghaidh 5km, trí na soilse tráchta agus na timpealláin. Feicfidh tú Óstán an Plaza agus Ionad Siopadóireachta na Cearnóige ar dheis agus páirc phoiblí ar chlé. Tá an casadh ar dheis do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas go gairid tar éis duit dul tharstu seo. Lean na comharthaí don ospidéal. Tóg an dara casadh ar dheis agus téigh díreach tríd an timpeallán. Feicfidh tú an bealach isteach do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas ar dheis.

Tá an pháirceáil ar fáil do gach duine ar a seal féin, agus tugtar tús áite do bhaill foirne.

Tá seacht spás páirceala inrochtana  do thiománaí / paisinéirí míchumasaithe ar fáil.

Ar an mBus

Fágfaidh na busanna seo thíos díreach taobh amuigh de Chomhairle Contae Átha Cliath Theas thú – 49, 49A, 50, 54A, 65, 65B, 65C, 77, 77A. Fágann na busanna seo go léir ó Ché Éidin, i lár na Cathrach, gar do Shráid Uí Chonaill.

  • Tagann an 75 ó Dhún Laoghaire
  • Tagann an 76 ó Bhaile Formaid
  • Tagann an 76A ó Bhaile Bhlainséir
  • Is iad an 201 agus an 202 na busanna áitiúla i dTamhlacht

Má theastaíonn sonraí faoi na stadanna bus ar aon cheann de na bealaí seo uait, déan teagmháil le Bus Átha Cliath. Iosta na Rinne, 01-7034533 Saor in aisce , nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Paisinéirí Bhus Átha Cliath ar 01-8734222

Fiafraigh den tiománaí bus a rá leat nuair atá tú ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas.

I dTacsaí

Tá costas thart ar €35. ar thacsaí ó lár na Cathrach go dtí Comhairle Contae Átha Cliath Theas. Níl an méid seo cruinn agus níl ann ach meastachán ar an gcostas d'aon duine atá ag smaoineamh ar an rogha seo.

Ar an Luas

Tóg an Líne Dhearg ó Stáisiún Uí Chonghaile, via Sráid Jervis agus Stáisiún Heuston go dtí an Chearnóg, Tamhlacht.

Loc8 (http://www.myloc8ion.com/ ) codes

Is é NR4-51-L03 an cód Loc8 do Halla an Chontae, Tamhlacht (http://www.myloc8ion.com/index.php/maps/conf_page5/?f=648&b=1386495893&g=3&e=2&p=NR4-51-L03)

Is é NS5-91-39D an cód Loc8 d’Ionad Cathrach, Cluain Dolcáin (http://www.myloc8ion.com/index.php/maps/conf_page5/?f=658&b=1154605653&g=3&e=2&p=NS5-91-39D)

I nDomhanleithead & Domhanfhad: 53°17'22'' N, 6°22'20'' W nó i gcéimeanna deachúlacha: +53.28964, -6.37238